Personvernerklæring

Personvernerklæring Myrens Sportssenter

1.3.2012

Formål

Denne personvernerklæringen gjelder informasjon, inkludert personlig informasjon, samlet om Myrens’ medlemmer, av Myrens Sportssenter, og skal gi deg informasjon i henhold til krav om informasjon etter Lov om personopplysninger (POL) § 19.  Altus Pulsus AS  er behandlingsansvarlig.

Informasjon vi innhenter og hvorfor

For at Myrens Sportssenter skal kunne levere bedre tjenester og gi medlemmene god service og oppfølging, er vi avhengig av å innhente og bruke personlig informasjon om deg. Ved å inngå avtale om medlemskap vil Myrens innhente og lagre personopplysninger om deg, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Myrens bruker adgangskort for å dokumentere medlemskap. Kortet skal fremvises uoppfordret i resepsjonen ved oppmøte. Opplysninger om innpasseringer registreres av sikkerhetshensyn for å vite hvor mange og hvem som er i lokalet dersom det oppstår behov for evakuering.

Lagring av opplysning om hvor ofte du trener gjør vi for at vi skal kunne gi medlemmene god oppfølging og tilpasse treningstilbudet etter behov og etterspørsel.

Personopplysningene vil kun benyttes internt hos Myrens, og vil ikke bli videreformidlet til tredjepart.

Dine valg

Det er frivillig å gi fra seg opplysninger om seg selv, og du kan når som helst tilbakekalle og få slettet den informasjonen som vi har lagret om deg.

Vi bestreber oss på å holde din personlige informasjon nøyaktig. Du kan se, korrigere eller oppdatere kontaktinformasjonen du har oppgitt til Myrens, i tråd med reglene i POL §§ 27 og 28.

For å kontakte oss med spørsmål, klikk her

Eller skriv til oss:
Myrens Sportssenter
Sandakerveien 24C, Inng D10
0473 Oslo